Hieronder kunt u alle benodigde informatie vinden voor de ANBI status

Doelstelling

De Stichting Havenstraat, opgericht op 22 oktober 2015, beoogt om vluchtelingen afleiding te bezorgen tijdens het lange wachten in de noodopvangen en de asielzoekerscentra, om vluchtelingen en Nederlanders met elkaar kennis te laten maken en om vluchtelingen een warm welkom in Nederland te geven.

Daarnaast geeft de stichting voorlichting over vluchtelingen, hun positie in Nederland, de asielprocedure e.d.

De stichting hoopt  zo een bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van de vluchtelingen in Amsterdam.

Jaarcijfers

Deze kunt u hier in PDF formaat downloaden.

Verslag van de activiteiten 2015, 2016 en 2017

 

De Havendiners

Sinds november 2015 organiseert de stichting in nauwe samenwerking met eerst het Leger des Heils en nu het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) vrijwel elke maandagavond een ‘Havendiner’ voor 80 vluchtelingen (mannen, vrouwen en kinderen) en circa 20 gasten van de donateur van de avond. Tot medio 2016 kwamen de vluchtelingen uit de noodopvangen in Amsterdam en Amstelveen, die toen werden gesloten. Sinds oktober 2016 komen de vluchtelingen uit het Amsterdamse AZC.

De diners zijn in het Haarlemmermeerstation, Amstelveenseweg 266, te Amsterdam. Het zijn zeer inspirerende avonden, waarbij de vluchtelingen en de gasten van de donateur in een informele omgeving met elkaar kennis maken, borrelen en eten. En die vaak eindigen met Syrische, Iraakse, Eritreese of Koerdische dansen.

De stichting organiseert af en toe bijzondere Havendiners. Sinterklaasdiners voor de kinderen uit het AZC en hun ouders, Kerstdiners in het Hilton Hotel Amsterdam en een Havendiner in het Tropenintituut. Tezamen met het Holland Festival begeleidt de stichting vluchtelingen naar prachtige culturele evenementen.

De donateurs

De diners worden mogelijk gemaakt door donateurs. Dat zijn meestal bedrijven en instellingen uit Amsterdam en omstreken. Elke donateur komt met ongeveer 20 mensen (personeelsleden, relaties, vrienden of familieleden) naar ‘zijn’ diner. Mensen met een open geest, die graag kennis maken met de vluchtelingen.

Het initiatief stamt uit de advocatuur. De eerste jaren waren de donateurs vooral advocatenkantoren. Sinds 2017 zijn er ook vele andere bedrijven en organisaties, die graag een leuke avond met de vluchtelingen ondersteunen en mee maken. De prachtige lijst donateurs staat hier.

Dankzij de vrijwilligers

De stichting werkt met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Dat is een mooie mix van vluchtelingen uit het AZC en Nederlanders. Zij begeleiden de vluchtelingen in de GroenGrijsbus naar de diners. Zij dekken de tafels, bemannen de bar, vermaken de kinderen, koken de diners (onder leiding van een professionele kok), serveren de maaltijden, doen de afwas, verzorgen de muziek, leren de Nederlanders hun dansen en doen nog veel meer om ruim 100 mensen een mooie avond te bezorgen.

Zo besteden ruim 20 vrijwilligers (in wisselende samenstelling) elke week hun maandagavond voor en met de vluchtelingen. Voor de vluchtelingen/vrijwilligers zijn de diners ook een stageplek. Velen van hen vinden na een paar maanden inzet bij de diners met een aanbeveling van de stichting een baan in de Amsterdamse horeca.

Ondersteuning andere projecten

Vooral de eerste maanden, toen in de noodopvangen allerlei initiatieven van particulieren opbloeiden   t.b.v. de vluchtelingen, heeft de stichting veel van die kleinschalige projecten financieel ondersteund. Een overzicht staat hier.

Een paar cijfers waar wij trots op zijn

Van november 2015 tot eind december 2017 zijn 100 Havendiners georganiseerd! Dat waren 12.000 maaltijden voor 8.000 vluchtelingen, 2.000 Nederlanders en 2.000 vrijwilligers.

De diners zijn mogelijk gemaakt door meer dan 90 donateurs. Sommige donateurs hosten meerdere diners.

De vrijwilligers en het bestuur van de stichting besteedden tussen october 2015 en eind december 2017 ruim 15.000 uren aan de activiteiten van de stichting, volledig onbezoldigd.

Beleidsplan 2018

Nog meer Havendiners

De stichting gaat ook in 2018 door met het organiseren van de Havendiners. Dit zolang de vluchtelingen graag komen, de vrijwilligers graag helpen en de donateurs graag een mooie avond met de vluchtelingen meemaken.

Dit jaar nodigt de stichting ook regelmatig ‘Nieuwe Amsterdammers’ (statushouders die in Amsterdam wonen) uit voor de diners.

Scholierenproject

De stichting start dit jaar een nieuwe activiteit. Vanaf maart 2018 wordt een scholenproject georganiseerd. De stichting nodigt periodiek, en weer in samenwerking met het COA en middelbare scholen, middelbare scholieren uit voor een rondleiding door het AZC, een lezing over de vluchtelingen en aansluitend een Havendiner. Opdat ook de scholieren kennis maken met de vluchtelingen en hun positie in Amsterdam. Daarnaast hopen wij uiteraard dat af en toe blijvende banden ontstaan tussen scholieren en vluchtelingen.

De stichting vraagt goede doelen fondsen om dit project mede mogelijk te maken.

Beloningbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers van de stichting ontvangen geen beloning voor hun inzet. Zij kunnen kosten die in redelijkheid voor de projecten van de stichting moeten worden gemaakt, declareren onder overlegging van facturen. Reiskosten worden alleen vergoed aan vluchtelingen.

Financiële verantwoording

Alle donaties worden besteed aan de activiteiten van de stichting. De overhead kosten zijn zeer beperkt, door het ontbreken van beloningen voor bestuur en vrijwilligers, en doordat de organisaties van de bestuursleden de belangrijkste algemene kosten dragen (website, IT kosten, kopieerkosten e.d.).

De resultatenrekening 2017 en de balans per 31 december 2017 kunt u hier bekijken in PDF formaat.

RSIN nummer: 855653577

Verslag van de activiteiten in 2018

Nog meer Havendiners

In 2018 denderden de diners door. Week, na week, na week (behalve in de zomervakantie). Er waren 42 diners met ruim 3.300 vluchtelingen uit het AZC en ongeveer 850 Nederlanders. Dat alles dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers en de bijdragen van onze loyale donateurs.

De diners zijn altijd weer hele vrolijke en leerzame avonden. De vluchtelingen vergeten even hun zorgen over het lange wachten in het AZC, de asielprocedure, gezinshereniging of huisvesting in Amsterdam en omstreken. Aan het einde van de avond stappen zij vrolijk in de bussen terug naar het AZC.

De Nederlandse gasten maken vaak voor het eerst kennis met vluchtelingen en leren hun dansen, wat soms best lastig is. Vooroordelen verdampen, contacten worden gelegd. In één avond worden de vluchtelingen van een nummer tot een mens.

Scholierendiners

In 2018 ging het scholierenproject van start. Voor 10 diners nodigden wij 30 leerlingen en begeleiders uit van diverse Amsterdamse scholen. Het begint met een excursie naar het AZC, waar de scholieren worden rondgeleid door vluchtelingen. Voor veel scholieren is dat heel indrukwekkend. Er gaat een wereld voor hen open.

Daarna stappen de scholieren met de vluchtelingen in de bussen naar het Haarlemmermeerstation voor de (non) alcoholische borrel, het diner en het dansen. Dat zijn weer prachtige avonden. Jongeren leggen zo gemakkelijk contact!

Bijzondere diners

Er waren ook in 2018 weer een paar bijzondere diners. Wij werden ontvangen in de A’dam Toren en genoten van een prachtig diner op het terras van het Tropeninstituut. Deze diners op bijzondere locaties zijn zeer populair.

Begin december vierden wij Sinterklaas met ruim 100 kinderen en hun ouders uit het AZC. De enige echte Amsterdamse Sinterklaas was er ook met heel veel Roet Pieten. Zij deelden pakjes uit, aangeboden door Amsterdamse lagere scholen. Het was een avond om nooit te vergeten!

Financiële verantwoording.

De royale bijdragen van de donateurs worden volledig besteed aan de diners. Zij maken het mogelijk om af en toe een diner zonder donateur te organiseren. Regelmaat is erg belangrijk voor de vluchtelingen. Elke maandag staan de bussen klaar voor het AZC. De scholierendiners worden betaald uit eigen bijdragen van de scholen, donaties van goede doelen fondsen en uit onze reserves.

Het jaar 2018 werd afgesloten met een verlies van ruim € 6.600,- Daardoor daalden de reserves tot ruim € 17.000,- De resultatenrekening 2018 en de balans per 31 december 2018 staan hier.

Bestuur

Het bestuur werd versterkt met drie nieuwe bestuursleden, en is nu als volgt:

Marinus Pannevis, voorzitter

Bart Kraak, secretaris

Fernand Izeboud, penningmeester

Jan Scheele, bestuurslid bedrijven en communicatie

Inez Liem, bestuurslid vluchtelingen

Francien Bakker, bestuurslid scholen en statushouders

Beleidsplan 2019

Ook in 2019 gaan de Havendiners vrolijk door. In februari vierden wij het 150e diner met de gemeente! Amsterdam boekte 6 diners en nodigt steeds andere medewerkers uit, die betrokken zijn bij de vluchtelingen in Amsterdam. Vele andere donateurs komen terug voor hun jaarlijkse diner. Of zij sponsoren scholierendiners.

De stichting organiseert steeds meer diners op bijzondere locaties. In Filmmuseum EYE, Hotel Casa, Debatcentrum de Balie en het Concertgebouw. Sommige locaties betalen het diner en nodigen ook eigen gasten uit. Anderen dekken de kosten uit de kaartverkoop: ‘betaal voor jezelf en voor je buurman uit het AZC.’ Zo laten wij de vluchtelingen, die binnenkort ‘Nieuwe Amsterdammers’ worden, kennis maken met mooie plekken in de stad. Ook de Sint heeft al aangekondigd dat hij zijn verjaardag weer gaat vieren met de kinderen uit het AZC!