Stichting Havenstraat

Van Breestraat 92

1071 ZT Amsterdam

Bestuur

Marinus Pannevis
voorzitter
06 2955 5665
marinus.pannevis@gmail.com

Bart Kraak
secretaris
020 305 2606
06 5393 3230
Hbhkraak@yahoo.com

Fernand Izeboud
penningmeester
fernand.izeboud@gmail.com

Jan Scheele
bestuurslid bedrijven & communicatie

Inez Liem
bestuurslid vluchtelingen
06 5245 8375
i.liem@lafourliem.nl

Francien Bakker
bestuurslid scholen en statushouders
020 673 5278
06 1560 2993
francienbakker@yahoo.com

Bankgegevens

F. Van Lanschot Bankiers N.V.
NL 21 FVLB 0226 5153 97

ANBI informatie

Kunt u op deze pagina vinden.