Doelstelling

De Stichting Havenstraat, opgericht op 22 oktober 2015, beoogt om vluchtelingen afleiding te bezorgen tijdens het lange wachten in de noodopvangen en de asielzoekerscentra, om vluchtelingen en Nederlanders met elkaar kennis te laten maken en om vluchtelingen een warm welkom in Nederland te geven.

Daarnaast geeft de stichting voorlichting over vluchtelingen, hun positie in Nederland, de asielprocedure e.d.

De stichting hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van de vluchtelingen in Amsterdam.

ANBI-standaardformulier publicatieplicht 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021 / ANBI-standaardformulier publicatieplicht 2021

Jaarverslag 2020 / ANBI-standaardformulier publicatieplicht 2020

Jaarverslag 2019

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017