De Stichting Havenstraat

Marinus Pannevis: voorzitter, donateurs, gastheer

Bart Kraak: secretaris, gastheer

Fernand Izeboud: penningmeester

Inez Liem: vluchtelingen, vrijwilligers, gastvrouw

Francien Bakker: jongeren, gastvrouw

Vincent Schurink: donateurs, gastheer

Neem contact op met het bestuur

Van Breestraat 92, 1071 ZT Amsterdam

Van Lanschot Kempen NL21 FVLB 0226 5153 97

Handelsregister: 64404234